Conference: “Expeditions to Setomaa 1937 and 1938: field work materials of Leonid Zurov and Boris Vilde”

When: Back to Calendar October 4, 2013 – October 5, 2013 (all-day)
Where: Värska
Põlva County
Estonia

Setomaa uurimisretked 1937.-1938. aastal:
Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitöömaterjalid Pariisi Inimese Muuseumist

Исследовательские поездки в Сетyмаа 1937-1938 гг.:
полевые материалы Леонида Зурова и Бориса Вильде в Музее Человека в Париже

Missions de recherche au Setumaa en 1937-1938:
données de terrain de Léonide Zourov et Boris Vildé conservées au Musée de l’Homme, Paris

 

Konverents Värska kultuurikeskuses (Pikk 12) 04. oktoobril 2013

8.00 Buss väljub Tartust Vanemuise alumisest parklast (eelregistreerimisega)

9.00-9.30 Registreerumine/ Регистрация

9.30-9.45 Avasõnad / Открытие конференции

9.45-10.05 Tatiana Fougal (Pariis). Aрхив Зурова и Вильде в Музее Человека (Muséum national d’histoire naturelle) /Zurovi ja Vilde arhiiv Inimese Muuseumis

10.05-10.25 Olga Fišman (Sankt-Peterburg). Этнология сету в СПб: собиратели, архивы, коллекции, полевые практики, современный опыт презентации / Seto etnoloogia Peterburis: kogujad, arhiivid, kogud, välitööd, kaasaegne presenteerimiskogemus

10.25-10.45 Ahto Raudoja, Heiki Valk (Tartu). Setomaa ajalooline kultuuriruum ja uurimislugu Eesti ajaloo kontekstis / Историко-культурное пространство и история изучения Сетумаа в контексте истории Эстонии

10.45-11.05 Marina Zasedskaja (Sankt-Peterburg). Образ Сетумаа в отчетах Л. Зурова и культурно-социальные реалии 1920–1930-х гг. / Setomaa kuvand L. Zurovi aruannetes ja 1920.-1930. aastate kultuurilis-sotsiaalsed reaaliad

11.05-11.30 Arutelu / Дискуссия

11.30-11.45 Kohvipaus / Кофе-пауз

11.45-12.05 Sergei Mõznikov (Sankt-Peterburg). Топонимия Печорского края в контексте топонимии Северо-Запада / Petserimaa toponüümid Loode-Venemaa toponüümide kontekstis

12.05-12.25 Arvis Kiristaja (Tallinn). Setomaa külade nimed ja nende võimalik päritolu / Наименования деревень Сетумаа и их возможное происхождение

12.25-12.45 Sergei Beletski, Jelena Mihhailova (Sankt-Peterburg), Ljubov Grušina (Tallinn). Памятники археологии Печорского края в исследовании Л. Зурова и Б. Вильде: Историографический аспект / Petserimaa muistised L. Zurovi ja B. Vilde uurimustes: historiograafiline asepekt

12.45-13.05 Mare Aun, Arvis Kiristaja (Tallinn), Heiki Valk (Tartu). L. Zurovi arheoloogilised uurimistööd ja nende koht Eesti arheoloogias / Археологические исследования Л. Зурова и их место в археологии Эстонии

13.05-13.30 Arutelu / Дискуссия

13.30.-14.30 Lõuna (eelregistreerimisega Värska koolimajas)

14.30-14.50 Marina Zasedskaja, Olga Kalinina (Sankt-Peterburg). Празднично-обрядовая культура 1920 -1930-х в Печорском края и в отчетах Л. Зурова / Pühadetavand 1920.-1930. aastate Petserimaal L. Zurovi aruannetes

14.50-15.10 Mare Piho, Ergo-Hart Värstrik (Tartu). Setode rahvapärane õigeusk ja ristiusueelsed traditsioonid / Народное православие и дохристианские традиции сету

15.10-15.30 Aleksei Novožilov ( (Sankt-Peterburg). Cакральная топография Псково-Печорского края / Petserimaa sakraaltopograafia

15.30-15.50 Heiki Valk, Ahto Raudoja (Tartu). Setomaa looduslikud pühapaigad / Природные святилища Сетумаа

15.50-16.15 Arutelu / Дискуссия

16.15-16.30 Kohvipaus / Кофе-пауз

16.30-16.50 Paul Hagu (Tartu). Seto pühad, pulma- ja kalmistutavad / Cетуские праздники, свадебные и поминальные обычаи

16.50-17.10 Izabella Šangina (Sankt-Peterburg). Общая характеристика материалов по русской этнографии, собранных в Печорском края в 1937-1938 гг. Л. Зуровым и Б. Вильде (историко-культурное значение памятника) / L. Zurovi ja B. Vilde poolt Petserimaal 1937.-1938. aastal kogutud vene etnograafia alastest materjalidest

17.10-17.35 Nikolai Laanetu, Kadri Vissel (Tartu). Setomaalt kogutud etnograafilistest andmetest: traditsiooniline kalastus Pihkva järvel ja seto tekstiilid / Об этнографических данных, собранных в Сетумаа: традиционное рыболовство на Псковском озере и сетуские текстили

17.35-18.00 Arutelu / Дискуссия

18.00 Raamatute esitlus, seto leelo ja pillimäng / Представление книг, сетуская песня и народная музыка

Ca 20.00 Tellitud buss väljub Tartusse / Отправление автобуса в Тарту

 

Ettekanded tuginevad Leonid Zurovi ja Boris Vilde 1937.-1938. aasta Setomaa välitööde materjalidele, kommenteerides neid tänapäeva teaduse vaatenurgast.

Vene-eesti ja eesti-vene sünkroontõlge /

Русско-эстонский и естонско-русский синхронный перевод

Eelregistreerimine (kuni 02. okt)  bussisõiduks Tartust ja soovi korral lõunasöögiks /

Предвариутельная регистрация на автобус из (выезд перед театром “Ванемийне”)

и на обед (5 ЕUR)

info@setoinstituut.ee,  tel 56 273 889