2014. aasta algas loenguga Põlva Ühisgümnaasiumis

Põlva Ühisgümnaasium on üks kahest Eesti koolist, kus valikainete nimistus on ka arheoloogia. Siin koolis õpetab seda arheoloogia taustaga ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Liia Vijand. Meie rõõmuks on arheoloogiahuvilisi õpilasi antud koolis igal aastal üsna kena hulk. Nemad on ka Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti iga-aastased külalised. Siin tutvustatakse neile arheoloogia köögipoolt ja räägitakse sellest, mida teevad arheoloogid siis, kui nad parajasti ei kaeva. Lisaks kabinetis läbiviidud infopäevadele, käivad arheoloogid neile rääkimas oma kitsamast uurimisteemast. 8. jaanuaril pidas Viire Kobrusepp neile loengu eksperimentaalarheoloogiast ja Rõuge eksperimendist. Loengus anti ülevaade ka Eesti eksperimentaalarheoloogia ajaloost. Tavaliselt loengusarjade üheks igavamaks osaks peetud historiograafia pakkus lektori üllatuseks õpilastele oluliselt suuremat huvi kui ta seda oodata söandanuks. Loengut olid kuulama tulnud ka mitmed õpilased, kelle valikaineks ei ole arheoloogia. Tuldi lihtsalt huvist selle valdkonna vastu. Pole kahtlustki, et vähemalt sellest koolist võrsub hulk noori, keda meie kultuuripärandiga seonduvad probleemid külmaks ei jäta.