Arheoloogiapäev Rakvere Ametikoolis

 

Projekti „Arheoloogia, võim ja ühiskond“ jooksul on välja kujunenud koostöö Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna ja mitmete Eesti koolide vahel. Üheks sellistest õppeasutustest on Rakvere Ametikool, kus 14. mail toimus järjekordne arheoloogia alane infopäev.

 

 

 

 

 

 

Õpilastele anti põgus ülevaade arheoloogiast ja selle olemusest ning tutvustati Eestile omaseid muistiseid ja leiumaterjali. Ühtlasi räägiti ka meie arheoloogilise pärandi tähtsusest ja sellest, kuidas arheoloogid oma igapäevast tööd teevad ning kaevamistel leitud esemete ja nende fragmentide abil minevikukuvandit loovad. Põhjalikumalt peatuti eksperimentaalarheoloogial ning Rõuge arheoloogilisel eksperimendil ja tutvustati selle tulemusi. Just seetõttu olid kooli ajalooõpetajad lektorit kuulama kutsunud eeskätt neid õpilasi, kelle erialane tulevik on seotud puutöö, ehituse, maaturismi ning kokandusega. Eesmärgiks oli anda õpilastele ettekujutus mineviku tehnoloogiatest, tollasest elukeskkonnast ning toitumistavadest, et seeläbi mõista meie kultuuris toimunud arenguid ja muutusi just lähtuvalt valitud erialast