Arheoloogiast ja Rõuge muinasmajast Kääpa Põhikooli õpilastele

1. oktoobril toimus taaskord arheoloogia-alane teabepäev, seekord siis Kääpa Põhikoolis. Kool ise on, nagu maakoolid ikka, suhteliselt pisike. Arheoloogialoengut oli kuulama tulnud üle poole kooli, st kõik õpilased 5.–9. klassini, kokku umbes 60 õpilast. Päeva esimesel poolel toimunud 1,5 tunni pikkuse loengu käigus tutvustas Viire Kobrusepp arheoloogilist uurimistööd ning peatus põhjalikumalt eksperimentaalarheoloogial ning Rõuge muinasmaja projektil. Päeva teisel poolel said nooremate klasside õpilased Rõuges tutvuda kerkiva muinaskompleksiga. Õppereisile tulid kaasa ka mõned vanemate klasside õpilased, kel oli soov Rõuge muinasmaja oma silmaga ära näha. Nii mõnedki huvilised proovisid oma käega järele, kuidas käsitööriistad pihku istuvad. Külastati ka kohalikku linnamäge ning siin räägiti õpilastele veel põgusalt Rõuge linnus-asulast. Järgmisel päeval tegi õpetaja Merike Värs 5.–6. Klassiga kokkuvõtte pikast arheoloogiapäevast. Õpetaja sõnul oli tagasiside väga positiivne ning: „… mis kõige  tähtsam: on selge ettekujutus, kes on arheoloog, eksperimentaalarheoloog ja mida ta teeb. Lapsed kirjutasid jutukesi joonistasid pilte, mis neile enam meeldis ja meelde jäi.“