Ööarheoloogia Teadlaste Öö Festivalil 2014

Käesoleva aasta 26. septembril toimunud Ööarheoloogia oli järjekorras juba neljas, mil Tartu Ülikooli arheoloogid osalesid Teadlaste Öö Festivalil. Sel aastal tehti koostööd Tartu Linnamuuseumiga. Tänavuse Teadlaste Öö läbivaks teemaks oli meditsiin ja tervis terve inimese seisukohast. Loomulikult käsitlesid arheoloogid teemat minevikuperspektiivis, otsides seoseid tänapäeva ja möödunud aegade vahel. Tänapäeva ühiskonnas on tervislikud eluviisid ja tervis muutunud üha aktuaalsemaks. Milline oli aga inimeste terviskäitumine kaugemas minevikus, näiteks keskajal? Mida võeti tollal ette, et olla terve(m) ning elada kaua ja täisväärtuslikult? Kas meil on minevikust ka midagi õppida?

Meie põhiliseks infoallikaks kesk- ja varauusaegsete inimeste terviskäitumise uurimisel on tollaste linnade jäätmekastid. Need sisaldavad ohtralt materjali, mida saab seostada tervisega – terve olemise ja tervena püsimisega. Erandiks ei ole ka Tartu jäätmekastid, mille sisule (neist leitud esemetele) toetudes ehitati üles käesoleva aasta Teadlaste Öö arheoloogia-alane väljapanek.

Tegevusi leidus nii lastele kui ka peredele. Töötubasid oli kokku tervelt seitse. Viies töötoas oli arheoloogiahuvilistel võimalik oma teadmisi täiendada alljärgnevatel teemadel:

  • Mida räägivad arheoloogilised leiud hügieenist ja haigustest? Luubi all on jäätmekastidest leitud tekstiilid, juuksed ja parasiidid.
  • Toitumine ning taimed ja vürtsid. Kas keskaja inimesed toitusid tervislikult? Milline oli tollane toidulaud (isotoopuuringute põhjal)?
  • Nakkushaiguste vältimine (leprosooriumid ja hospidalid). Millist kurja tegi keskajal katk?
  • Jäätmekäitlus, kanalisatsioon ja kaevud keskaegses linnas.
  • Keskaegsed (pliid sisaldavast metallist) toidunõud. Milline oli nende mõju inimeste tervisele
  • Lisaks tutvustati külastajatele huvitavaid leide keskaegse Tartu jäätmekastidest. Selgitame, mida Tartu jäätmekastid peale igapäevase olmeprahi sisaldavad ning miks need esemed seal tänapäevani säilinud on.
  • Peale rännakut keskaegsesse Tartusse sai katsetada kirjutamist vahatahvlitele ja maalida Veneetsia peekrite motiive.