Uudised

Arheoloogiapäev Rakvere Ametikoolis

 

Projekti „Arheoloogia, võim ja ühiskond“ jooksul on välja kujunenud koostöö Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna ja mitmete Eesti koolide vahel. Üheks sellistest õppeasutustest on Rakvere Ametikool, kus 14. mail toimus järjekordne arheoloogia alane infopäev.

 

 

 

 

 

 

Õpilastele anti põgus ülevaade arheoloogiast ja selle olemusest ning tutvustati Eestile omaseid muistiseid ja leiumaterjali. Ühtlasi räägiti ka meie arheoloogilise pärandi tähtsusest ja sellest, kuidas arheoloogid oma igapäevast tööd teevad ning kaevamistel leitud esemete ja nende fragmentide abil minevikukuvandit loovad. Põhjalikumalt peatuti eksperimentaalarheoloogial ning Rõuge arheoloogilisel eksperimendil ja tutvustati selle tulemusi. Just seetõttu olid kooli ajalooõpetajad lektorit kuulama kutsunud eeskätt neid õpilasi, kelle erialane tulevik on seotud puutöö, ehituse, maaturismi ning kokandusega. Eesmärgiks oli anda õpilastele ettekujutus mineviku tehnoloogiatest, tollasest elukeskkonnast ning toitumistavadest, et seeläbi mõista meie kultuuris toimunud arenguid ja muutusi just lähtuvalt valitud erialast

 

Uus Tutulus

Ilmunud on populaarteadusliku arheoloogiaajakirja Tutulus uus väljaanne. Seekordne, juba järjekorras teine, Tutuluse number on taaskord peidetud aasta esimese Horisondi kaante vahele. Tutulusest võib leida lugusid sellest, millega Eesti arheoloogid on viimase aasta jooksul tegelenud ning mis maapõuest välja on tulnud. Lisaks võivad huvilised lahendada ristsõna, uudistada lastelehekülgi või lugeda arvustusi.

Lisaks uhiuuele paberajakirjale on valmis saanud ka Tutuluse veebiversioon. Kui soovid saada arheoloogiauudiseid tihemini kui kord aastas, siis Tutuluse koduleht on koht, kuhu vaadata. Veebiväljaande uuendamine toimub pidevalt ning veebilinkide abil on võimalik leida ka põnevat lisalugemist.

Head lugemist!

2014. aasta algas loenguga Põlva Ühisgümnaasiumis

Põlva Ühisgümnaasium on üks kahest Eesti koolist, kus valikainete nimistus on ka arheoloogia. Siin koolis õpetab seda arheoloogia taustaga ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Liia Vijand. Meie rõõmuks on arheoloogiahuvilisi õpilasi antud koolis igal aastal üsna kena hulk. Nemad on ka Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti iga-aastased külalised. Siin tutvustatakse neile arheoloogia köögipoolt ja räägitakse sellest, mida teevad arheoloogid siis, kui nad parajasti ei kaeva. Lisaks kabinetis läbiviidud infopäevadele, käivad arheoloogid neile rääkimas oma kitsamast uurimisteemast. 8. jaanuaril pidas Viire Kobrusepp neile loengu eksperimentaalarheoloogiast ja Rõuge eksperimendist. Loengus anti ülevaade ka Eesti eksperimentaalarheoloogia ajaloost. Tavaliselt loengusarjade üheks igavamaks osaks peetud historiograafia pakkus lektori üllatuseks õpilastele oluliselt suuremat huvi kui ta seda oodata söandanuks. Loengut olid kuulama tulnud ka mitmed õpilased, kelle valikaineks ei ole arheoloogia. Tuldi lihtsalt huvist selle valdkonna vastu. Pole kahtlustki, et vähemalt sellest koolist võrsub hulk noori, keda meie kultuuripärandiga seonduvad probleemid külmaks ei jäta.