Rõuges on tegemised selleks aastaks lõppenud

Käeoleva aasta suvel toimunud eksperimentaalarheoloogilise seminari ajal valmistati ette hulk materjali planeeritava muinastalu rekonstruktsiooni juurde kuuluva aida tarbeks. Seminaril osalenud omandasid mitmeid uusi teadmisi ja oskusi. Aida seinad laoti üles juba suvel. Oktoobri teisel nädalavahetusel paigaldati uuele ehitisele ka katuse tugikonstruktsioon. Kuna enamus detailidest oli eelnevalt valmis tehtud, siis piisas sel korral kahe mehe tööjõust.

Kõigepealt laoti katusekonstruktsioon tulevase aida kõrval üles, et kontrollida, kas kõik detailid omavahel kenasti kokku sobituvad.

Seejärel tõsteti katus jupphaaval seintele.

 

Lõpuks kaeti see kuni järgmise aastani kilega, et kaitsta katusekatteta hoonet võimalike ilmastikukahjustuste eest.

Selle aasta viimaseid muinasmaja toimetusi käisid Rõuges uudistamas ka projekti ,,Arheoloogia, võim ja ühiskond“ raames toimunud rahvusvahelisel tudengiseminaril osalenud, kellele antud projekti põgusalt tutvustati.

Osa saadi ka suitsutare „rõõmudest“, sest muinasmaja koldesse oli sel päeval süüdatud tuli.

 

Hoone on tükk aega kütmata olnud ja kuna sise- ja välistemperatuuride vahe polnud ka sel päeval kuigi suur, siis oli suitsupiir Rõuge korstnata muinastares üsna madalal ning kõik, kes söandasid hoonesse pugeda, said tõenäoliselt tubli sõõmu suitsu kopsudesse tõmmata.

Järgmise aasta seminari raames on plaanis ait korraks koost lahti võtta, et see tema õiges kohas uuesti kokku monteerida ning katuse kattematerjal paigaldada. Ühtlasi alustatakse rauaaegse sepikoja ehitust ja loodetavasti saab järgmisel suvel valmis ka suvekoda, kuhu saaks kohe ka toidupaja podisema panna.