Üldhariduskoolide õpetajad käisid TÜ-s arheoloogiaalaseid teadmisi täiendamas

24.–25. oktoobril toimus Tartu Ülikooli arheoloogia osakonnas järjekordne koolitus üldhariduskoolide õpetajatele. See oli koolitus, kus õpetajad said uusi teadmisi otse teadlastelt, kes vastavasisulist uurimistööd teevad.

Õpetajad koolipingis

Otse teadlastelt õpetajatele

Otse teadlastelt õpetajatele

Koolituse kontseptsiooni väljatöötamisel lähtuti sellest, et kaetud oleks võimalikult paljud kitsamad arheoloogia uurimisvaldkonnad. Loengutes anti kuulajatele ka ülesandeid ning osad loengutest olid üles ehitatud näidistunnina, et õpetajatel oleks tulevikus hõlpsam oma ajalootunde huvitavamaks ja mitmekesisemaks  muuta. Koolituse teisel päeval toimus praktiline väliõpe, mille käigus külastati erinevat tüüpi muistiseid Tartumaal. Iga muistise juures peeti lühike ja ülevaatlik ettekanne antud muistisetüübi ning konkreetse muistise kohta.

Siit algab teekond kahele linnamäele, mis asuvad teineteisest vaid mõnesaja meetri kaugusel

Alt-Laari linnamägi

Vellavere külakalmel

Uderna asulakoha avatud kaevandit uudistamas

Jaagupi tarandkalmed

Koolitusele olid oodatud loomulikult eeskätt ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, kuid võimalust osaleda meie koolitusel pakuti ka teiste ainete õpetajatele. Tänased õppekavad näevad ette erinevaid õppeaineid lõimivat loovtööd. Kuna arheoloogia on üks selline valdkond, kus tehakse koostööd väga paljude teadusharudega, siis pakub see ühtlasi mitmeid põnevaid võimalusi loovtööde teemavalikuteks.

Sarnaste koolituste osatähtsust laiemas perspektiivis on raske alahinnata, sest kuigi otseseks sihtgrupiks olid õpetajad, jõuavad arheoloogid läbi nende ju mitmeid kordi suurema sihtgrupi – õpilasteni.  Üheks meie eesmärgiks ongi tõsta ühiskonna ja eelkõige muidugi noorte teadlikkust eeskätt arheoloogiapärandiga seonduvate probleemide osas ning samas tekitada huvi arheoloogia kui ühe ülimalt huvitava ja mitmekülgse teadusvaldkonna vastu.

Tagasiside põhjal jäädi koolitusega väga rahule ja kõik jäid ootama jätkukoolitust, mis toimub juba aasta pärast, sügisesel koolivaheajal.