Arheoloģijas pieminekļu apzināšana Alūksnes novadā un partneru tikšanās

19.septembrī projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/ AAC” partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas apsekoja vairākus Alūksnes novada arheoloģijas pieminekļus, kas bija turpinājums 16.septembrī uzsāktajai kopīgai partneru arheoloģijas pieminekļu apsekošanai Pleskavas un Izborskas apkaimē pa viduslaiku satiksmes ceļa Pleskava – Izborska –Alūksne trasi.

 

Latvijas pusē tika apsekoti Klementīnes, Staburovas un Fiku senkapi Pededzes pagastā, Garjuru senkapi Jaunalūksnes pagastā un Spieķu senkapi Ziemeru pagastā, kā arī Nametkalna  un Siseņu pilskalns.

Pateicoties igauņu jauno arheologu acīgumam Siseņu pilskalnā vienā no nesenām rakumu bedrēm tika pamanītas dažas lauskas, kas dod jaunu atziņu par pilskalna izmantošanas laiku. Pieredzes apmaiņa šādās apsekošanās palīdz precizēt atsevišķu pieminekļu raksturu un hronoloģiju.

Tās pašas dienas vakarā partneri tikās Alūksnes muzejā, lai pārrunātu projekta gaitu un precizētu projekta laika grafiku atlikušajam laika periodam. Katrs partneris informēja par veicamajiem darbiem un laiku, kad plāno izpildīt visu projektā iecerēto.

20.septembrī, piedaloties vietējās preses pārstāvjiem, partneri pastāstīja, ko katrs ir paveicis 17 projekta mēnešos un dalījās arī ar pārrobežu pieredzi, kas palīdzējusi atklāt ko noderīgu savā apkaimē.

Stāstījumu papildināja fotogrāfijas un dažādi uzskates materiāli, kas tapuši šo mēnešu laikā, gan veicot kopīgas pieminekļu apsekošanas, gan izrakumus, gan organizējot informatīvus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.

 

Karels Siks (Karell Sikk) iepazīstināja ar paveikto darbu arheoloģijas pieminekļu datu bāzes izveidē un demonstrēja jau ievadīto datu attēlojumu dažādās kartēs un dažādās meklēšanas iespējas. Šobrīd datu bāzes pieejamas tikai projekta partneriem, bet vēlāk tās tiks nodotas zinātnieku un vietējo pašvaldību speciālistiem. Lai pasargātu pieminekļus no pastiprinātiem „melno arheologu” apciemojumiem, šī informācija netiks nodota publiskai lietošanai.

Pēc preses jautājumiem, partneri turpināja darbu, kas saistīta ar projekta īstenošanu.

 

27.09.2013.

Inese ZĪMELE-JAUNIŅA

Alūksnes novada pašvaldības

Projektu vadītāja

inese.zimele@aluksne.lv

Foto: Alūksnes muzejs