Informatīvs ziņojums Alūksnes novada pašvaldībā

29. novembrī Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu projektam „ Arheoloģija, vara, sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” ietvaros LU Latvijas vēstures institūta projekta vadītājs Guntis Gerhards, valsts un projekta koordinatore Antonija Vilcāne tikās ar Alūksnes novada domes deputātiem, novada pagastu pārvaldniekiem, kā arī ar vairākiem novada speciālistiem (zemes ierīkotājiem, teritoriālās attīstības un plānošanas u.c. speciālistiem). Uz tikšanos bija ieradies arī novada domes priekšsēdētājs A. Dukulis un priekšsēdētāja vietnieks Dz. Adlers. Kopumā pasākumā piedalījās Alūksnes novada 24 pašvaldības darbinieki.

Tikšanās mērķis bija informēt Alūksnes novada vadību un deputātus par LU Latvijas vēstures institūta projekta ietvaros paveikto darbu Alūksnes novada arheoloģiskā mantojuma apzināšanā arhīvos, muzejos un pieminekļu apsekošanu dabā. Tikšanās tēma „Alūksnes novada arheoloģiskais mantojums – saglabāšanas problēmas un izmantošanas perspektīvas”. Guntis Gerhards īsumā iepazīstināja klātesošos ar projekta mērķiem, uzdevumiem, plānotajiem rezultātiem. Savukārt, Antonija Vilcāne informēja par vasarā projekta ietvaros veikto novada arheoloģisko pieminekļu apsekošanas rezultātiem, īpašu uzmanību veltot novada arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas problēmām un arheoloģiskā mantojuma izmantošanas iespējām novada ekonomiskā potenciāla attīstīšanā un sabiedriskās dzīves dažādošanai. Tika uzsvērts, ka pašvaldības deputātiem un speciālistiem būtu jāapzinās nepieciešamība mērķtiecīgi veidot novada sabiedrības atbildību par novada arheoloģiskā mantojuma vērtību, jo arheoloģiskais mantojums ir arī novada identitāti stiprinošs faktors.

Teksts un foto: A. Vilcāne, valsts un projekta koordinatore