Arheoloģijas dienas lasījums „Izrakumi pie Šlokenbekas muižas”

2014. gada 16. maijā Tukumā, Durbes pilī notika ikgadējie lasījumi „Arheoloģiskie izrakumi Tukuma novadā un tā apkārtnē 2013. gadā”. To mērķis – informēt lokālo Tukuma un tā apkārtējo novadu sabiedrību par svarīgākajiem atklājumiem 2013. gadā, kā arī nepieciešamību aizsargāt arheoloģisko mantojumu. Informācijas dienas ietvaros projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība” vadītājs Rūdolfs Brūzis prezentēja ziņojumu „Izrakumi pie Šlokenbekas muižas”. Ziņojumu noklausījās 49 pasākumu dalībnieki, to vidū Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2. vidusskolas 10. – 11. klases skolnieki, vēstures skolotāji, Tukuma muzeja darbinieki, arheologi un citi interesenti. Pēc ziņojuma, diskusijas laikā tika apspriesti vairāki ar Tukuma novada arheoloģiskā mantojuma aizsardzību saistīti jautājumi. Pasākuma laikā visi klātesošie saņēma informatīvās lapas „Kas apdraud arheoloģisko mantojumu” un „Šlokenbekas muiža”.

Teksts un foto: R.Brūzis, projekta vadītājs